Mobilya ve Tarihçesi

İnsanın yaşamı boyunca zamanını geçirdiği çeşitli mekânlar bulunmaktadır. Bu mekânlarda bulunan eşyalar, mekânın kullanışlılığını etkileyen, mekânın görsel algısını etkileyerek sanat ve tekniği bir araya getiren ürünlerdir. Mobilya, günlük hayatın her alanında kullanılan sabit veya taşınabilen eşyalara verilen addır. Mobilya üretiminde çok sayıda malzeme kullanılsa da mobilya denilince akla ilk gelen malzeme ahşaptır. Bununla birlikte metal, cam, polimer, tekstil gibi çeşitli malzemelerden de mobilya imal edilmektedir. Mobilyalar kullanım alanları, görevleri, tarzları, malzemeleri ve amaçları yönünden farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bunlar; kişisel mobilyalar veya toplu kullanıma yönelik mobilyalar, iç ve dış mekân mobilyaları, sabit veya hareketli mobilyalar vb. yapılan sınıflandırmalardır…

Mobilya tasarımı ve üretiminde, ilk çağdan günümüze kadar büyük değişimler gerçekleşmiştir. Mobilya tarihi, mobilyanın çağlar boyunca geçirdiği evreleri ve bu sürede uğradığı değişiklikleri anlatmaktadır. Sanat akımları kendinden bir önceki akıma tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sanat akımlarını oluşturan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler coğrafi durum, bölgede bulunan malzeme, ekonomik durum, siyasal durum, toplumun kültürel düzeyi, dinsel etkiler ve sanatçılardır. Bu gibi etkenler mobilyanın çağlar boyunca değişimine ve gelişimine etki etmiştir. Mobilya’nın tarihsel gelişimi ilk çağdan başlayarak orta çağ mobilya sanatı, yeni çağ mobilya sanatı, yakın çağ mobilya sanatı ve çağımız mobilya sanatı yani modern dönem olmak üzere sınıflandırılarak mobilyanın aşama aşama değişimi incelenmektedir.

Antalya İç Mimarlık