Mimaride Çizim Tarihi

Mimari yaratıcılıkta çizimin önemi gittikçe artmıştır. 20.yüzyılın sonlarında Amerikalı ünlü mimar Frank Ghery çizim pratiğine karşı bir ayaklanma başlattığında işler biraz değişmiştir. Ghery genelde fikirlerini kağıt üzerine eskizlerle aktardıktan sonra somut çalışma maketleri ile olgunlaştırmıştır. Tasarımın tatminkar bir hale gelmesiyle son yapmış olduğu maketi referans alarak dijital modellemeler yapmıştır. Çeşitli optik ve teknolojik araçların yardımıyla koordinatlar birleştirir ve dijital modeller oluşturur. CATIA adlı bilgisayar programı bu verilerle üç boyutlu cismin yüzeylerini sanal ortamda oluşturmuştur. Bire bir ölçekte çizilen bu dijital modeller üretim hattında parçaların oluşturulmasında da kullanılmaktadır. İletişim ortamının sanal ortamlarda gerçekleşmesi de ulaşılabilirliği kolaylaştırmıştır.

Dijital ortamlar sadece tasarım esnasında değil iletişim ve üretim hattında da oldukça fayda sağlamıştır. Ghery bu konu hakkında şunları söylüyor; “CATIA benim mesleğe daha yakın olmamı sağlıyor. Ondan önce benim kaba eskizim ile inşa edilmiş bina arasında pek çok katman vardı ve tasarım ustaya ulaşıncaya kadar kaybolabilirdi. Bugüne dek yabancı bir dil konuştuğumu hissederdim. Ama şimdi birden bire usta beni anlamaya başladı.” Buradan hareketle Ghery CATIA gibi bilgisayar programların tasarımcı için çok yönlü faydalar sağlayabileceğine değinmiştir

Antalya İç Mimarlık