Ergonominin Çalışma Sistemine Getirisi

İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayarak refah ve mutluluk artışını sağlamak, üretimin gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Üretim; Ergonominin İlgili Olduğu Alanlar insan, makine, malzeme ve yöntem gibi temel üretim faktörleri ile gerçekleştirilmektedir. Üretimin etkinleştirilmesi bu faktörler arasında uygun bir koordinasyonun kurulmasını, ayrıca üretimin etkili yönetimi ve planlamasını gerektirmektedir. Bu noktada ergonomi önemli bir rol oynamaktadır. Ergonomi, “çalışma ortamının olumsuzluklarını bünyelerinde barındıran koşulların ortadan kaldırmasına yönelik bir bakış açısına sahiptir”

Çalışma yaşamında İnsanı tehdit eden pek çok risk faktörleri mevcuttur. Bunlar; sıcaklık, aydınlatma, gürültü, hava akımı, titreşim gibi fiziksel riskler; iş yükü, iş doyumu, stres gibi psiko-sosyal riskler; toz, kir, ağır metaller gibi kimyasal riskler ve bakteri, mantar, böcek ve virüsler gibi biyolojik risklerdir. İnsan tüm bu değişkenlerin altında, bu olumsuz ortam ve makine özelliklerinin etkisinde çalışmaktadır. Bu stres faktörlerini denetim altına alıp iş ortamından kaynaklanan faktörlerden kurtularak hem insanın sağlık, mutluluk ve güvenliğini sağlamak ve hem de verimlilik artışını gerçekleştirmek mümkündür.

Teknolojide meydana gelen hızlı değişimler, işin doğasını değiştirmekle kalmayıp işgücünün niteliğini de değiştirmiştir. Daha yetenekli ve yetkin bir işgücünün, gerek iş sağlığı ve güvenliği açısından ve gerekse iş verimliliği açısından, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan korunması ve gereken önlemlerin alınması, kısaca çalışana en uygun çalışma ortamı koşullarının sağlanması gerekmektedir. Ergonomik bir çalışma ortamı ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması mümkün olabilecek, aynı zamanda da üretimin kalitesi ve miktarı arttırılarak istenilen verimlilik gerçekleştirilecektir.

Antalya İç Mimarlık