Dijital Tasarım Kavramı

Dijital tasarım, tasarımın bilgisayar teknolojilerini de kapsayan geniş bir teknolojiyle yapıldığını ve tasarım sürecine olumlu katkılar sunan sayısal tabanlı teknolojileri kapsamaktadır. Dijital tasarım kavramı hayatımıza bilgisayar teknolojileri ile birlikte girmiştir. Bilgisayar destekli çizim (CAD), bilgisayar destekli mimari tasarım (CAAD), hesaplamalı tasarım gibi kavramlarla birlikte anılan dijital tasarım teknolojileri bilgisayar teknolojilerin gelişmesiyle parallel bir şekilde mimarlık disiplinlerinde de kullanılır bir hale gelmiştir. 1970’li yıllarda başlayan bu serüven aslında endüstriyel amaçlı düşünülmüş olup sonrasında mimarlık ve inşaat teknolojilerinide içine alan geniş kitlelere hitap eden bir oluşum olmuştur. Dijital tasarıma diğer disiplinlerinde ilgisinin artmasıyla sürekli gelişen ve üstüne koyarak ilerleyen bir kavram haline gelmiştir.

“Dijital” kelimesinin türkçe karşılığı “sayısal” ‘dır. Dijital kelimesi her ne kadar kendi anlamı ile kullanılmasada mimarlık ve tasarım disiplinlerinde bilgisayar destekli tasarım, dijital tasarım, bilgisayar ortamında tasarım, tasarım teknolojileri gibi kavramlarla birlikte anılmaktadır.

Dijital tasarım içerdiği tüm verileri ve süreçleri birlikte işlemeye, görmeye olanak sağlayan bir sistem üzerinde kurulmuştur. Dijital tasarım ile tasarımcı sürecin tamamını her an elinde tutabilmekte ve geri dönüşleri hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Dijital tasarımın en önemli özelliği tasarımın henüz oluşum aşamasından başlayarak tüm süreçte etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Dijital tasarım geleneksel tasarım ile kıyas edildiğinde geleneksel tasarım sürecinde eskiz maket diyagram gibi bir çok yöntem kullanılarak elde edilen veriler süreç boyunca bir önceki aşamalar baz alınarak devam etmektedir. Bu durum sürecin tamamı için olumsuz etkileyebilmektedir. Dijital tasarımda ise tasarımcı elde ettiği modellerin bir önceki yada bir sonraki adımını görebilir süreç içerisindeki gelişmelerini takip edebilir bir durumdadır. Elde edilen veriyi sürekli düzenleyebilmesi, depolayabilmesi yeniden kurgulayabilmesi büyük avantaj sağlamaktadır. Fakat eskiz maket diyagram gibi verilerin hazırlanma süreçlerinde geleneksel yöntemlerin kullanılması yeni fikirlerin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Dijital tasarım bu noktada geleneksel yöntemlere göre dezavantaj sağlamaktadır.

Antalya İç Mimarlık