Mobilya ve Tarihçesi

İnsanın yaşamı boyunca zamanını geçirdiği çeşitli mekânlar bulunmaktadır. Bu mekânlarda bulunan eşyalar, mekânın kullanışlılığını etkileyen, mekânın görsel algısını etkileyerek sanat ve tekniği bir araya getiren ürünlerdir. Mobilya, günlük hayatın her alanında kullanılan sabit veya taşınabilen eşyalara verilen addır. Mobilya üretiminde çok sayıda malzeme kullanılsa da mobilya denilince akla…

Ergonominin Çalışma Sistemine Getirisi

İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayarak refah ve mutluluk artışını sağlamak, üretimin gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Üretim; Ergonominin İlgili Olduğu Alanlar insan, makine, malzeme ve yöntem gibi temel üretim faktörleri ile gerçekleştirilmektedir. Üretimin etkinleştirilmesi bu faktörler arasında uygun bir koordinasyonun kurulmasını, ayrıca üretimin etkili yönetimi ve planlamasını gerektirmektedir. Bu noktada…

Ergonominin İş Yaşamındaki Etkileri

Ergonomi, sistemsel bir bakış açısı ile insan ile çalıştığı makine arasındaki ilişkiyi düzenler. Bunu yapmak için öncelikle, güvenli, rahat ve bununla birlikte etkili ve üretken olabilmek için, insanın yetenekleri, sınırları, davranış özellikleri hakkındaki bilgileri araştırıp bu bilgileri iş sahasında kullanılan ekipmana uygular, bunlar sistem yönetimi, iş çevrelerin kendisinin…

Ergonominin Felsefesi

Ergonominin 1940’lara dayanan ilk uygulamalarından, günümüze uzanan sürecinde önceliği farklılaşmıştır. Başlangıçta ”insanların makinelere uydurulması” düşüncesi savunularak, bu bakış açısı ile olanak ve düzenlemeler yapılandırılmıştır. Daha sonraki “makinelere insanlara uydurulması” ifadesi ile insan yönlü görüş açısı önem kazanmıştır. Teknoljinin ilerlemesi, ürünlerin geliştirilmesine ve bir yandan da yapımlarının kompleks hale…

Dijital Tasarım Teknolojileri Ve Frank Ghery

“Frank hala bilgisayarı nasıl kullanacağını bilmiyor, demek istediğim, birisine fırlatmak dışında.” Yukarıdaki alıntı – Sydney Pollack’in 16 yıl önce bugün yayınlanan “The Sketches of Frank Ghery ” filminin kopyasından alınmıştır. Bu cümle bize Frank Ghery’nin mizah anlayışını özetliyor. Ghery’nin ofisi bilgisayar tabanlı teknolojiyi oldukça iyi kullanmaktadır. Hatta günümüzde…

Frank Ghery ve Tasarım Öyküsü

1929 yılında Kanada‟nın Toronto kentinde dünyaya gelmiştir. Onun erken dönem gelişiminde annesi ve büyük annesinin rolü büyüktür. Büyük anne ve babası, annesi dört yaşlarındayken Polonya‟dan göç edip Toronto‟ya yerleşmişler ama geleneklerini devam ettirmişlerdir. Hatta dedesi sinagogun başkanı olmuştur. Böylece Gehry evde güçlü bir Polonya ve Yahudilik etkisiyle büyümüştür.…

Dijital Tasarım Kavramı

Dijital tasarım, tasarımın bilgisayar teknolojilerini de kapsayan geniş bir teknolojiyle yapıldığını ve tasarım sürecine olumlu katkılar sunan sayısal tabanlı teknolojileri kapsamaktadır. Dijital tasarım kavramı hayatımıza bilgisayar teknolojileri ile birlikte girmiştir. Bilgisayar destekli çizim (CAD), bilgisayar destekli mimari tasarım (CAAD), hesaplamalı tasarım gibi kavramlarla birlikte anılan dijital tasarım teknolojileri…

Bauhaus Modeli

yüzyıl başlarında dünyadaki gelişmelerin etkisiyle endüstrileşmenin hızlanması, Beaux Arts modelinin çizim ve uygulama arasındaki bağlantı sorunları nedeniyle etkisiz kalmasına neden olmuştur. Böylece yeni fikirler ve çözümlerin gelişmesinin önünü açılmıştır. Tamda bu sırada 1919’da Walter Gropius modern mimarlık eğitiminin temelleri atılmıştır ve Bauhaus kurulmuştur. Bauhaus çizim tekniklerinin yanı sıra…

Beaux Arts Modeli

Mimarlık, iç mimarlık ve diğer tasarım disiplinleri için formel eğitim 17. Yüzyılda kurulmuş olan “Fransız Kraliyet Akademisinin devamı olan 19. Yüzyılda kurulan Beaux Art” ile başlamıştır. Akademide ustaların atölyeleri bulunmaktaydı ve bu atelyeler kendi aralarında “Grand Prix” denilen tasarım yarışmaları düzenlemekteydi. Bu yaklaşımlar tasarım eğitiminde önemli noktaların oluşmasına…

Mimaride Çizim Tarihi

Mimari yaratıcılıkta çizimin önemi gittikçe artmıştır. 20.yüzyılın sonlarında Amerikalı ünlü mimar Frank Ghery çizim pratiğine karşı bir ayaklanma başlattığında işler biraz değişmiştir. Ghery genelde fikirlerini kağıt üzerine eskizlerle aktardıktan sonra somut çalışma maketleri ile olgunlaştırmıştır. Tasarımın tatminkar bir hale gelmesiyle son yapmış olduğu maketi referans alarak dijital modellemeler…
1 2 3